Masters of Proof-of-Concept

Otevíráme registraci na 4. workshop "Masters of Proof-of-Concept"

Workshop, kde téma určujete Vy

Olomouc, 31.5.2017, od 10:00

Dne 31. 5. 2017 proběhne v Olomouci 3v1 workshop s tématikou Proof-of-Concept (PoC), který provede účastníky a manažery PoC projektů fázemi od efektivního výběru vhodných projektů, přes jejich správné vedení až po prodejní argumentaci jejich výstupů.

Koncepce workshopu:

 • Témata workshopu ovlivňujete právě Vy.
 • Při registraci každý účastník vyplní jeden či dva konkrétní dotazy týkající se oblasti Workshopu 1 až 3. Zeptejte se na to, co Vás v daných oblastech trápí. Pro přípravu dotazů, které jsou požadovány pro úspěšné přihlášení, a jejich konzultaci v rámci Vašeho týmu můžete použít formulář zde.
 • Dotazy všech účastníků budou zveřejněny.
 • Z došlých dotazů účastníci hlasováním zvolí tři nejzajímavější.
 • VTP UP zajistí experty dle zvolených dotazů, kteří budou moderovat jednotlivé workshopy.
 • Aktualizovaný program včetně jmen expertů bude k dispozici nejpozději do 20. 5. 2017.
 • 31. 5. 2017 představí experti možná řešení při panelové diskuzi a následně účastníci budou vzájemně sdílet své zkušenosti a naleznou nejlepší řešení.

3 v 1 workshop zaměřený na klíčové oblasti Proof-of-Concept (PoC) projektů, a to:

 • Workshop1: Vyberte nejlepší PoC projekty. - Workshop je zacílen na efektivní výběr mezi přihlášenými projekty. Navrhněte k řešení ty s největším potenciálem uplatnit se na trhu. Příkladem témat může být např. určení tržního potenciálu projektu, identifikace rizik, kvalita týmu, věrohodnost informací v žádosti, SWOT analýza, finanční náročnost, definice budoucího výstupu. Co při výběru projektů trápí a zajímá Vás?
 • Workshop2: Veďte PoC efektivně (projektový management). - Workshop řeší problematiku projektového managementu se zacílením na specifika PoC projektů a prostředí vědeckých týmů. Hledáte efektivní způsoby řízení, či realizace projektu po celou dobu jeho řešení, potřebujete lépe nastavit problematiku „co-kdy-za kolik“, odpovědnosti, pravidelný reporting, chcete lépe podávat informace TAČR a pro Radu pro komercializaci, hledáte efektivní způsoby komunikace s řešitelským týmem, podpůrné sw nástroje pro řízení. Zeptejte se expertů a ostatních týmů.
 • Workshop3: Prodejte výsledky PoC správně. - Máte dokončený PoC projekt. Co s výsledkem a jak ho efektivně dodat na trh. Hledáte způsoby prezentace produktu/služby zákazníkům, databáze zákazníků, možnosti jejich oslovení, stanovení ceny produktu/služby, prodejní plán.

          Každý workshop bude rozdělen do tří 40 minutových bloků s tématem dle zvolených dotazů.

Timeline přihlášení a přípravy workshopu:

 • Registrace na workshop nejlépe do 31. 3. 2017
 • Výběr nejzajímavějších dotazů hlasováním účastníků 18. 4. 2017.
 • Finální program semináře a seznam řečníků a expertů do 20. 5. 2017.

Program workshopu:

od-do akce téma
09:00-10:00 Registrace  
10:00-12:00 Workshop 1 Vyberte nejlepší PoC projekty.
13:00-15:00 Workshop 2 Veďte PoC efektivně (projektový management)
15:30-17:30 Workshop 3 Prodejte výsledky PoC správně

Doprovodný a následný program:

Pro členy Transfera.cz bude připraven zážitkový večerní program a konferenční večeře v centru Olomouce. Tento program je přístupný zdarma, avšak je třeba se na něj registrovat při přihlášení. Zároveň je workshop výhodné a doporučené propojit s následující den probíhající 5. Národní konferencí transferu technologií ČR oslavou 10. narozenin VTP UP.

Cena workshopu a omezení registrace:

 • Cena Workshopu je 10101 Kč bez DPH v případě registrace do 31. 3. 2017.
 • Po 31. 3. 2017 se cena zvyšuje na 12121 Kč bez DPH. Pro členy Transfera.cz je zachována cena 10101 Kč bez DPH i po tomto datu.
 • Dotazy účastníků je možné vkládat do 10. 4. 2017. Hlasovat je možné do 18. 4. 2017. Přihlášení po těchto datech ztrácejí možnost přidávat dotazy a hlasovat.
 • Členové Transfera.cz mají přednostní právo účasti. Počet účastníků je omezen na 25.

Registrace

*...povinné pole

*  
*  
*  
*  
 
*  

Chci se účastnit večerního programu a společné večeře: *

 

Chci se účastnit 5. národní konference transferu technologií dne 1.6. a 2.6.2017 (registrace nutná na www.vtpup.cz/konference): *

 

Chci se účastnit 10. narozenin VTP UP: *

 
 

VTP UP / O nás / Masters of Proof-of-ConceptRSS úvodní strana mapa stránek CZ EN