Pracovní seminář Od malého podnikání ke středně velké firmě 20.4.2010

Seminář se uskuteční dne 20. 4. 2010 od 12:00 do 16:00 hodin ve školící místnosti v budově Podnikatelského inkubátoru v Olomouci na ulici Šlechtitelů 21 v areálu Vědeckotechnického parku UP.

 

Časový harmonogram semináře:

12:00 prezentace účastníků

12:30 zahájení semináře

12:45 – 13:30
první blok programu

 • aktuální trendy ve světě businessu
 • principy a dovednosti, které je třeba rozvinout, aby firma rostla a prosperovala
 • zvýšení výkonnosti obchodu
 • přidané hodnoty firmy a její konkurenceschopnosti

13:30 – 14:00 přestávka

14:00 – 15:30
druhý blok programu

 • taktiky a strategie, jak získat reálné obchodní případy
 • konzultační forma prodeje a role business konzultanta
 • vytvoření alternativního prodejního kanálu ve firmě
 • identifikace, udržení a motivování klíčových odborníků společnosti
 • zvýšení produktivity práce zaměstnanců

15:30 – 16:00 diskuze

Seminář je pořádán zdarma.

Přednášející: Ing. Tomáš Havrda – konzultant

2003 – dosud: Majitel firmy: KUKLENY, s.r.o. 

2003 – 2005: Spolupráce na rozvoji obchodu se společnostmi: S&T (Rakousko); Kapsch (Rakousko); - Unisys (USA); Soluziona (Španělsko) a další 

2005 – 2007: Spolupráce na úspěšném nastartování činnosti pobočky (start-up) mezinárodní IT společnosti Devoteam v ČR (2005: obrat do 5 mil. Kč; 2007 obrat: 20 – 25 mil Kč; Získání klientů: Telefonica O2, T-Mobile, DHL a další; firma poskytuje IT služby) 

2007 – dosud: Realizace projektů na podporu rozvoje firem (ČEZ; Asseco (CZ, SK); ESET(SK); Ignum; Beneta; Delfin travel; Digital Solutions; 1.VOX; a další)

Zaměřuje se na projekty, kde je cílem:

 • další rozvoj firmy (nové strategie, rozvoj obchodu a kvality procesů)
 • významná změna, implementace a ošetření rizik vyplývajících z realizace (jako garant projektu nebo Interim manažer)
 • audit firmy nebo dílčích oblastí firmy s cílem odhalit prostor pro zvýšení efektivnosti
 • nastavení procesního řízení nebo změna organizační struktury s cílem zefektivnit fungování firmy

 

VTP UP / O nás / Naše akce / Pracovní seminář Od malého podnikání ke středně velké firmě 20.4.2010RSS úvodní strana mapa stránek CZ EN