Manažer ISMS - Interní auditor ISMS

V roce 2011 připravujeme semináře:

Pozor, změna termínu:

23. - 24. září 2011: Manažer ISMS (Systém managementu bezpečnosti informací ČSN IEC/ISO 27001) a 
7. - 8. října 2011: Interní auditor ISMS (Systém managementu bezpečnosti informací ČSN IEC/ISO 27001)

Místo konání: Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci, Šlechtitelů 21, 783 71  Olomouc

Přihláška je na konci stránky.

 

Manažer ISMS (Systém managementu bezpečnosti informací ČSN IEC/ISO 27001)

Komu je kurz určen?
Manažerům firem, které se připravují na implementaci systému informační bezpečnosti (Information Security Management System) podle normy ČSN IEC/ISO 27001 a všem, kteří se chtějí seznámit s tímto systémem a možností jeho integrace s QMS resp. EMS.


Co Vám kurz přinese?
Seznámení se základy managementu ISMS podle ČSN IEC/ISO 27001, s metodami a  technikami, které management ISMS využívá. Během kurzu, zejména při práci v  týmech, si přednášenou látku nejen důkladně procvičíte a osvojíte, ale i pochopíte, jak tyto poznatky můžete využít ve Vaší organizaci při zavádění systému ISMS a jeho integraci do Vašeho stávajícího systému řízení organizace.


Požadavky na vzdělání a praxi:
Vysokoškolské vzdělání a minimálně 2 roky praxe, středoškolské vzdělání a 4 roky praxe.

Obsah kurzu:

  • Požadavky na ISMS - PDCA model, požadavky systému, struktura dokumentace a  záznamů, výklad požadavků přílohy normy (kontroly).
  • Postup vytvoření a zavedení ISMS - Stanovení rozsahu systému, zpracování analýzy rizik, formulace bezpečnostní politiky, formulace bezpečnostních standardů, monitorování a hodnocení ISMS, monitorování systému, přezkoumání vedením, řešení nápravních a preventivních opatření.
  • Metody a postupy, techniky - Řízení projektů, význam a principy informačních systémů a technologií, architektura systémů, komponenty systémů, klíčové technologie, kryptografie, šifrování.

Doba trvání kurzu: Dvoudenní kurz v rozsahu 16 vyučovacích hodin


Odborný garant: Ing. Martin Drastich MBA, Ph.D.
(Auditor certifikačního orgánu  Vědecko-výzkumný ústav, a.s., I NFORMATION S ECURITY A UDITOR podle ISO 17799/ ISO 27001, ISO 19011:2002 - Certification Information Security, Certificate No: ISA CZ-0024 , Odborný asistent – Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra aplikované ekonomie)

Metody výuky: Přednášky, případové studie a týmová práce.

Forma ukončení:
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu. 

Cena
4800 Kč bez DPHInterní auditor ISMS (Systém managementu bezpečnosti informací ČSN IEC/ISO 27001)


Cílem
kurzu interní auditor ISMS je seznámit účastníky s výkladem obecných požadavků na systém managementu bezpečností informací (dle normy ISO/IEC 27001), rozbor a komentář požadavků požadovaných norem, techniky provádění auditů, současné trendy a požadavky v jednotlivých oblastech a předmětech činnosti, možnosti aplikace v praxi.


Co Vám kurz přinese?
Účastník kurzu se seznámí s problematikou provádění interních auditů, tak jak ji popisuje standard ISO 19011, získá znalosti a dovednosti nezbytné pro činnost interního auditora a seznámí se s požadavky standardu ISO 27001 na systém řízení bezpečnosti informací z pohledu interního auditora ISMS.

Absolvent bude schopen efektivně provádět interní audity ISMS společnosti, zpracovávat požadovanou dokumentaci, včetně tvorby výstupní zprávy a rozhodnutí o naplnění kritérii interního auditu. Absolvent získá znalosti a dovednosti pro auditování ISMS společnosti a zvýšením svojí odbornosti přispěje k efektivnější ochraně informací ve společnosti.

Povinné předchozí absolvování kurzů:
Kurz manažer ISMS


Obsah kurzu:

  • Požadavky normy ČSN ISO/IEC 27001.
  • Požadavky na audity a auditory dle ČSN EN ISO 19011.
  • Nácvik auditu.

Doba trvání kurzu: Dvoudenní kurz v rozsahu 16 vyučovacích hodin.


Odborný garant: Ing. Martin Drastich MBA, Ph.D.
(Auditor certifikačního orgánu  Vědecko-výzkumný ústav, a.s., I NFORMATION S ECURITY A UDITOR podle ISO 17799/ ISO 27001, ISO 19011:2002 - Certification Information Security, Certificate No: ISA CZ-0024 , Odborný asistent – Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra aplikované ekonomie)

Metody výuky: Přednášky, případové studie a týmová práce.

Forma ukončení:
Zkouška formou testu - po jejím úspěšném složení obdrží účastník výstupní certifikát.

Cena
4800 Kč bez DPH

Cena při objednání obou seminářů
9000 Kč bez DPH

VTP UP / O nás / Naše akce / Manažer ISMS - Interní auditor ISMSRSS úvodní strana mapa stránek CZ EN