Obchodní mise BĚLORUSKO

Pozvánka ke kulatému stolu

Bělorusko  - obchodní partner

TERMÍN:                                středa 11. května 2011
                                                14:00 – 18:00 hod (prezence od 13.30 hod)
MÍSTO KONÁNÍ:                    RCO, Jeremenkova 40B, Olomouc, salonek BERENICE
ORGANIZAČNÍ GARANT:     Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje 
ODBORNÍ GARANTI:            Velvyslanectví ČR v Bělorusku
                                                 Běloruská obchodní a průmyslová komora, Minsk
                                                 Komora pro hospodářské styky se SNS
Cílem kulatého stolu je otevřít nové možnosti firmám pro vstup na trh Běloruska.
Současně je také teoretickou přípravou pro účastníky obchodní mise pro podnikatele Olomouckého kraje do Běloruska.

Obchodní mise podnikatelů do Běloruska

TERMÍN:                               6. 6. – 9. 6. 2011
MÍSTO KONÁNÍ:
                 BĚLORUSKO – Minsk, Mogilev

CÍLEM obchodní mise je
              získání nových obchodních partnerů v Bělorusku
              prohloubení stávajících kontaktů mezi podnikateli ČR a Běloruska
              získání nových partnerů pro projektovou spolupráci
              propagace podnikatelských subjektů Olomouckého kraje 
              vzájemná výměna zkušeností – mezinárodní spolupráce a obchod 

V Bělorusku budou pro účastníky obchodní mise připravena cílená individuální kontaktní jednání s minimálně 2 – 3 běloruskými firmami na základě konkrétních požadavků českých firem.

Kulatý stůl i obchodní mise se koná za finanční podpory Olomouckého kraje. Příspěvek OK zahrnuje odborné materiály, náklady na tlumočení, pronájem prostor, techniky a veškerou organizaci.

soubory ke stažení zde:

11.05.2011-kulaty-stul_belorusko-pozvanka.doc
06.06.2011-obchodni-mise_belorusko_pozvanka.doc
06.06.2011-firemni-profil_ucastnika.doc

VTP UP / O nás / Naše akce / Obchodní mise BĚLORUSKORSS úvodní strana mapa stránek CZ EN