Ochrana práv průmyslového vlastnictví prakticky 25.března 2010

Ochrana práv průmyslového vlastnictví prakticky

Termín: 25. března 2010 od 14.00 do 15.00 hodin

Místo konání: Vědeckotechnický park UP, Šlechtitelů 21, Olomouc-Holice (http://www.vtpup.cz/kontakt.html)

Cena semináře: seminář je zdarma, kapacita 30 osob

Obsahem semináře bude praktické seznámení s postupy při ochraně vynálezů od podání přihlášky po úspěšné licencování. Seminář je vhodný pro všechny vědecko-výzkumné pracovníky, studenty a zájemce o tuto problematiku.

Program semináře:  

- proč přihlašovat vynálezy k patentové ochraně
- kdy chránit vynálezy obchodním tajemstvím
- jak přihlašovat vynálezy k patentové ochraně v ČR a v zahraničí
- proč a jak komercializovat technická řešení
- proč licencovat technická řešení
- spolupráce na výzkumu a duševní vlastnictví

Lektor: RNDr. Kateřina Hartvichová, patentová zástupkyně společnosti Inventia. Společnost Inventia zastupuje většinu národních i PCT přihlášek vynálezů UP 

Svou účast potvrďte, prosím, e-mailem na recepce@vtpup.cz nebo telefonicky na 585 631 420 do 24. března 2010.

Poznámka: Od 15.00 hodin bude navazovat kontaktní workshop Měření, výzkum a analýzy pro firmy na zakázku, kde budou prezentovány přístroje a služby pracovišť UP zaměřené na obory chemie, mikroskopie a optika.

 

VTP UP / O nás / Naše akce / Ochrana práv průmyslového vlastnictví prakticky 25.března 2010RSS úvodní strana mapa stránek CZ EN