Novinky

26. 04. 2017

Test vody zvládne AquaChip do 5 minut, výsledek zjistíte pomocí mobilu

AquaChip je rychlý a efektivní tester pro kontrolu kvality vody, který může nalézt uplatnění v širokém spektru každodenních činností. Jedná se o kartičku velikosti kreditní karty, která po ponoření do vody poskytne během několika málo minut informaci o jejích chemických vlastnostech, případně jejím nebezpečném znečištění. Díky svému obrovskému potenciálu byl AquaChip vybrán jako jeden z projektů Proof-of-Concept na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Ve druhé polovině roku 2014 jsme se zapojili do projektů Proof-of-Concept (P-o-C) Univerzity Palackého, které se zaměřují na podporu vědeckých aktivit vedoucích ke komerčnímu uplatnění. V té době jsme v laboratoři vyvíjeli nízkonákladové zařízení pro analýzu kvality vody,“ popisuje situaci Jan Petr, vedoucí vědeckého týmu technologie Aquachip. „Celý projekt jsme koncipovali tak, abychom vyvinuli software pro analýzu výsledků pomocí mobilních telefonů a pro ověření komerčního potenciálu našeho produktu,“ dodal.

Vědeckotechnický park Univerzity Palackého (VTP UP) provedl analýzu trhu a potřeb zákazníků, na základě kterých bylo rozhodnuto, že je třeba rozšířit portfolio měřitelných látek a parametrů, a začaly intenzivní laboratorní testy. Díky rozsáhlé rešerši bylo navrženo i další možné použití AquaChipu. Kromě testu nezávadnosti vody může být AquaChip použit například jako univerzální tester pro zjištění všech běžně měřených parametrů v akvaristice. Jeden test trvající několik málo minut tak nahrazuje všechny přípravky a s nimi spojené složité procesy, které je v dnešní době kvůli stanovení kvality vody v akváriu nutno provádět.

Pracovníci VTP UP díky svým zkušenostem lépe zacílili produkt pro konkrétní segment trhu a poskytli nám, akademickým pracovníkům, pohled z firemního světa, který je často zcela odlišný od naší práce,“ dodal Petr. Během krátké doby tak byl vytvořen seznam znečišťujících látek, které je možno AquaChipem spolehlivě stanovit, a bylo přistoupeno k technickému řešení konstrukce testeru. Kromě velkého množství stanovitelných nečistot spatřoval vývojový tým jako jednu z hlavních výhod možnost vyhodnocení výsledku testu pomocí chytrého telefonu. Speciální mobilní aplikace pro AquaChip byla proto od začátku vyvíjena paralelně spolu se samotným testerem. „V průběhu projektu P-o-C jsme technické řešení testeru asi třikrát předělávali, protože neodpovídalo buď požadavkům softwarového vyhodnocování, nebylo uživatelsky přívětivé, nebo se díky předchozím úpravám zvyšovaly náklady na jeho výrobu,“ poznamenal Petr. I díky spolupráci s průmyslovou designérkou se nakonec podařilo sestrojit první prototyp, který je plně funkční, snadno vyrobitelný a zároveň je umožněno jeho vyhodnocení mobilním telefonem.

Současně s vývojem AquaChipu a mobilní aplikace připravil tým pod vedením Jana Petra ve spolupráci s VTP UP strategii ochrany duševního vlastnictví. „Na začátku to vypadalo, že AquaChip nebude patentovatelný, a proto jsme se vydali cestou ochranné známky. Během vývoje a schůzek celého týmu se však ukázalo, že je nutné využít určitá technická řešení, která patentovat lze, a díky aktivní spolupráci máme dnes i zažádáno o patent,“ uvedl Filip Auinger z oddělení transferu technologií VTP UP.

I přesto, že projekt P-o-C skončil, se tým dále věnuje vylepšování produktu, a to především v hledání možností detekce dalších chemických látek a ve vývoji kalibračních postupů, které by zpřesnily softwarové vyhodnocení. Zároveň i nadále probíhá spolupráce s VTP UP, který tvoří marketingové strategie produktu, prezentuje ho prostřednictvím webu www.jedentest.cz a aktivně hledá licenční partnery. „Pevně doufáme, že si už brzy bude moci kdokoliv koupit náš tester v každém obchodě,“ uzavřel Petr.

VTP UP / O nás / NovinkyRSS úvodní strana mapa stránek CZ EN