Po studiu - Manažer

 Po studiu - Manažer

Manažer

(KAE/MAP) – přednáška - 1 kredit/1 hod týdně
(KAE/MAP) - seminář - 2 kredity/2 hod týdně

Garant: Dr. Ing. Petr Kubečka, hlavní business development manažer, Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci

Cílem kurzu složeného z přednáškového cyklu a semináře je usnadnit budoucím absolventům cestu na trh práce v roli manažera malé a střední firmy. Ať už jako manažeři rodinných nebo nově založených společností, budou absolventi připraveni čelit hlavním výzvám, které tato role obnáší. Student si vyzkouší jednotlivé pracovní činnosti manažera.

Požadavky na splnění: Práce podle pokynů vyučujícího, splnění úkolů - prezentace vybraných témat případových studií. Přítomnost ve výuce min. 75%

Témata přednášek:

 • Pohled manažera na manažerskou praxi.
 • Zkušenosti s náborem pracovníků, řešení konfliktů, motivace.
 • Vedení porad a projektů.
 • Firemní rozpočet, manažerské účetnictví v praxi.
 • Příprava a realizace správná prezentace.
 • Způsoby organizace času - time management.

Témata seminářů:

 • Základní manažerské funkce - plánování, organizování, vedení, rozhodování, kontrola.
 • Nábor pracovníků: výběrové pohovory - příprava a realizace, nástup nového zaměstnance. Hodnocení pracovníků, řešení konfliktů v týmu.
 • Vedení porad.
 • Vedení projektů.
 • Příprava firemního rozpočtu, manažerské účetnictví.
 • Tvorba manažerských rozhodnutí.
 • Správná prezentace a příprava návrhů.
 • Zvládání pracovního přetížení - time management.

E-learningová videa:

Renáta Šťastná : Výběr správných lidí

https://vimeo.com/80064085

Tomáš Petřík : Manažerské účetnictví v praxi

https://vimeo.com/84298390

Jiří Plamínek: Základy obchodního vyjednávání

https://vimeo.com/84298392

Renata Valová: Příprava a realizace správné prezentace

https://vimeo.com/81175739

Alena Nováková: Je výhodnější pracovat na živnost nebo být zaměstnancem?

https://vimeo.com/80064083

Petr Ludwig: Prokrastinace v Olomouci

https://vimeo.com/95284320

David Lörincz: Jak měřit úspěch na facebooku?

https://vimeo.com/84863274

Jana Schröpferová : Firemní rozpočet

https://vimeo.com/89285054

Michelle Losekoot : Jak se hledá kreativita

https://vimeo.com/115244280

Vojtěch Bednář : Komunikace

https://vimeo.com/115160052

Lukáš Gregor : Myšlenkové mapy

https://vimeo.com/111717041

Jaroslav Kováč : Nauč se prezentovat

https://vimeo.com/90103286

Zlatko Tvrdoň : Time management

https://vimeo.com/83317119

Renáta Šťastná : Výběr správných lidí

https://vimeo.com/80064085

Radim Martynek : Etiketa a normy

https://vimeo.com/79085446

Hana Zítková : Vedení porad, vedení projektů

https://vimeo.com/77501352

Barbora Nevosádová : Jak dělat marketing s omezeným rozpočtem

https://vimeo.com/79085449

E-Learningové opory:

VTP UP / O nás / Zapojení do projektů / Po studiu / Po studiu - ManažerRSS úvodní strana mapa stránek CZ EN