Po studiu - Zaměstnanec

Po studiu - Zaměstnanec 

Jak se stát úspěšným zaměstnancem?

(KAE/UZP) – přednáška - 1 kredit/ 1 hod týdně
(KAE/UZS) – seminář - 3 kredity/ 1 hod týdně

Garant: Matúš Šucha, Ph.D., Katedra aplikové ekonomie, Filosofická fakulta

Cílem předmětu je poskytnout studentům komplexní informace o procesu náboru, výběru, adaptace a optimalizace výkonu v rámci zaměstnaneckého poměru. Dále osvojení dovedností klíčových pro získání zaměstnání, úspěšnou adaptaci a
optimální karierový růst.

Požadavky na splnění: 80% docházka na přednášky a semináře, úspěšné složení kolokviální ústní zkoušky na zadané téma, aktivní zapojení do praktického nácviku/získání dovednosti v rámci semináře (minimálně 1 zapojení)

Témata přednášek:

 • Přehled personálních procesů v organizaci
 • Získávání zaměstnanců
 • Výběr zaměstnanců
 • Adaptace zaměstnanců
 • Komunikační strategie, asertivita a networking
 • Psychohygiena a zvládání stresu
 • Orientace na trhu práce v ČR
 • Problematika diskriminace
 • Legislativa spojená se zaměstnaneckým poměrem
 • Hodnocení pracovníků a pracovní výkon
 • Týmová práce - práce v týmu
 • Projektový management - jako forma řízení
 • Firemní kultura
 • Plánování osobního rozvoje, vzdělávání a kariérový plán pracovníka:
 • a) vhodně připravit podkladové materiály pro žádost o zaměstnání (CV a motivační dopis)
 • b) efektivní zvládnutí výběrového pohovoru 
 • c) efektivně se orientovat na trhu práce ČR
 • d) vysoký sebemonitoring
 • e) asertivní komunikace


Témata seminářů:

 • Získávání zaměstnanců:
 • a) Jednotlivé formy získávání zaměstnanců
 • b) Jak číst inzerát a na jaké pozice se hlásit
 • c) Příprava CV (česká a anglická verze, Europass)
 • d) Příprava motivačního dopisu
 • Výběr zaměstnanců
 • a) Příprava na výběrový pohovor
 • b) Průběh výběrového pohovoru a jeho nácvik
 • c) Psychodiagnostika ve výběrovém procesu
 • d) Assessment centrum
 • Individuální plán adaptace zaměstnance
 • Komunikační strategie, asertivita a networking
 • a) Asertivní jednání
 • b) Jak komunikovat se šéfem a kolegy
 • c) Sebemonitoring
 • d) Sebeprezentování a rétorika
 • Legislativa spojená se zaměstnaneckým poměrem
 • a) Zákoník práce a další relevantní dokumenty
 • b) Co by měla obsahovat pracovní smlouva?
 • c) Uvolňování zaměstnanců
 • Hodnocení pracovníků a pracovní výkon, formy hodnocení a na co se připravit

  Prezentace:
 • darina-kohoutkova---firemni-kultura.pdf
 • darina-kohoutkova---komunikacni-strategie.pdf
 • darina-kohoutkova---personalni-procesy-ve-firme.pdf
 • matus-sucha---nabor-a-vyber-zamestnancu.pdf

Prezentace o řízení projektů

E-learning:

Firemní kultura

Komunikační strategie

Nábor a výběr zaměstnanců

Orientace uchazeček - absolventa - v pracovně právní problematice

Přehled personálních procesů v organizaci

Psychohygiena a zvládání stresu

Výběr zaměstnanců I

Výběr zaměstnanců II

Výběr zaměstnanců III

Výběr zaměstnanců IV

Výběr zaměstnanců AC DC

Přijímací pohovor

Pracovní listy - První dojem

Pracovní listy - Dispozice ke stresu

Pracovní listy - Zvládání stresu

Řízení projektů 1

Řízení projektů 2

VTP UP / O nás / Zapojení do projektů / Po studiu / Po studiu - ZaměstnanecRSS úvodní strana mapa stránek CZ EN